Holdbarheden af behandlingerne

Akupunktur har før været kritiseret for kun at skabe ganske kortvarige forbedringer på synet. Det kliniske studie viste ingen forringelse fra midtvejsmålingerne (3 måneder efter start) og de afsluttende målinger (6 måneder efter start). Vores praktiske erfaring viser også, at effekten er overraskende holdbar, dog skal man påregne een månedlig behandling for at vedligeholde effekten og forebygge tilbageskridt. Nogen patienter trækker deres vedligeholdende behandlinger op til 2-3 måneders interval, dette beror på et individuelt skøn.

Enkelte patienter har oplevet at deres syn blev forbedret endnu mere igennem den vedligeholdende behandling, typisk 10% yderligere forbedring over 1-2 års periode med behandlinger hver eller hver anden måned. I to tilfælde er patienten enddog blevet erklæret fri for AMD efter henholdsvis 6 måneders og 2 års behandling.

Voldsomme påvirkninger fysiske som psykiske kunne give midlertidige tilbageslag, men vores erfaringer viser, at har akupunkturen een gang kunnet hjælpe patienten, kan man relativt hurtigt rette op på skaden igen med relativt få behandlinger.

Forløb med mange smerter (og dertil hørende højt forbrug af gigtpiller, m.m.) eller depression (med efterfølgende medicinering) er hyppige årsager til tilbageslag. Oplever man tilbagegang i synet så kontakt os hurtigst muligt – jo før man kommer i behandling jo hurtigere kommer synsskarpheden tilbage.