Hjælp til andre øjenlidelser (f.eks grøn stær og grå stær)

Vi har behandlet rigtigt mange grøn stær patienter, som har opnået væsentlige fald i trykket og inflammationen, men også grå stær, druser, og de mere sjældne tilstande som f.eks makula-hul, epiretinal fibrose og eftervirkninger af blodpropper har vi erfaring med.

Vi har også gode erfaringer med skader fra arbejdsulykker (f.eks metalsplinter), og synssvækkelse efter forgiftninger og efter langvarig stress af kroppen. Læs mere her, eller kontakt os hvis du ønsker en vurdering på om vi kan hjælpe dig.

Læs Familiejournalens reportage om Vibeke som fik synet på det ene øje tilbage igen efter akupunkturbehandling hos os 

Læs om grøn stær her.

Læs om grå stær her.