“Foredrag om infrarød øjenbehandling”

Foredragene finder sted:

  • Torsdag 4. april kl. 19.00 – 21.00
    Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, Sabro
  • Torsdag 11. april kl. 19.00 – 21.00
    AkupunkturHuset, Kielgastvej 3, Skive.

Entre kr. 100,- inkl. kaffe/the.
Tilmelding: 71 99 41 60/ info@aku-huset.dk

AMD er en sygdom i vækst, og er i dag den største årsag til synstab i den vestlige verden. Kun få ting svækker livskvaliteten så meget, som det at miste synet, og da levealderen konstant stiger, er AMD en af de sygdomme som i høj grad hæmmer menneskers livskvalitet, på et tidspunkt hvor man ellers efter mange års arbejde skulle til at nyde livet.

Der er ingen umiddelbar udsigt til at hverken medicin eller operationer bliver løsningen på AMD-sygdommens fremmarch, og det er derfor nød- vendigt at søge andetsteds for at finde svaret på denne udfordring.

Infrarød øjenbehandling har været kendt siden det første tyske forsøg i 2008, og har indtil videre vist sig som den mest sikre, effektive og billigste vej til forbedring af AMD sygdommens tilstand. I 2017 hentede vi de første apparater til her til landet, og til trods for en del skepsis i Danmark overfor den nye metode, har vi siden behandlet over 500 pa- tienter – de fleste med mærkbare forbedringer. Siden har interessen for behandlingen været støt stigende, f.eks skriver Øjenforeningen således om behandlingen i den seneste udgave af ”Værn Om Synet”.

Vi er derfor stolte af at præsentere vores erfaringer og den nye infrarøde teknologi til behandling af AMD, som vi tror kan forbedre livskvaliteten for rigtig mange mennesker. De cellestimulerende og blodcirkulerende effek- ter af infrarød stråling, er ikke kun relevante for AMD-patienter, men kan erfaringsvis også give synsforbedring på en række andre øjenlidelser bl.a. grøn stær og i tilfælde af blodpropper.

Til trods for den infrarøde strålings positive effekt på AMD, bør behandlin- gen efter vores opfattelse alligevel ikke stå alene. Såvel AMD som flere an- dre øjensygdomme, skal ses i et større og mere hollistisk perspektiv end vi gør i dag. Vi bør ikke kun at behandle et sæt øjne, men også mennesket bag øjnene. Vi ved i dag, at en lang række faktorer både kan forbedre og forvær- re synet og udviklingen af AMD, derfor forsøger vi at dele ud af vores viden på området i en række af kommende foredrag. Her vil vi forklare om alt fra opdagelsen af infrarød stråling, demonstrere fysiske forsøg og forklare om et anderledes og mere helhedsorienterede syn på øjenlidelser”.