I 2017 introducerede vi en helt ny tinnitus-behandling i Danmark:

Acustic Mask

Tinnitus skal først og fremmest behandles i hjernen!

Tinnitus opstår oftest ved en skade på høresansecellerne i det indre øre. Herefter forsøger hjernen at kompensere for skaden på en irrationel måde ved at skabe tonen, som de høresanseceller, der er ødelagt, ikke mere er i stand til at høre. Hyletonen, som tinnitus-patienterne oplever, kommer dermed ikke fra øret men faktisk fra hjernen. Det giver derfor mening bådeat behandle hjernen (symptomet) og høresansecellerne i det indre øre.

Behandlingen af tinnitus består altså af 2 forskellige strategier – påvirkning af både det indre øre og af hjernen – og til denne påvirkning bruger vi 3 forskellige behandlinger:

Se video om tinnitus

Regeneration af høresanseceller ved hjælp af både laserbehandling og phototherapy og derudover med en egentlig behandling af hjernen. Denne teknik er helt ny i Danmark og er baseret på erfaringerne fra et større tysk klinisk studie, hvor man sammenlignede effekten på 2 grupper af tinnitus patienter. 

Begge grupper af patienter lyttede til musik 15-20 minutter hver dag igennem et helt år. Den ene gruppe (”placebo-gruppen”) lyttede til almindelig musik – den anden gruppe lyttede til Acustic Mask; manipuleret musik hvor den frekvens, som de hører som deres tinnitus-støj, var taget ud af musikken.

Forsøget viste, at den gruppe, som havde lyttet til Acustic Mask, havde det signifikant bedre efter et år end gruppen, som kun havde lyttet til almindelig musik.

Billedet til venstre:
Deaktivering af områder
i hjernen, som skaber
hukommelsen for tinnitus:
Meso-limbiske system,
cingulate gyros og
prefrontale område.

Årsager til kronisk tinnitus

Vi kender næsten alle til midlertidig tinnitus, en ringen for ørene som kan komme efter en rockkoncert med højt lydtryk, skydning uden høreværn eller, hvis vi er stressede. Oftest stopper denne hyletone efter nogle timer, og alt er godt igen. De kroniske tinnitus-patienter må leve med hyletonen altid, som et konstant irritationsmoment der ofte bliver en så stor belastning, at nattesøvnen bliver ødelagt, og at den uafbrudte hylen for ørene forstyrrer koncentrationsevnen og begynder at gå dem på psykisk.

De skader på høresansecellerne, som oftest fremkalder kronisk tinnitus, kommer oftest af langvarig støjpåvirkning (støj i fabrikshaller, vinkelslibere, betonbor, etc.) eller kortvarig ekstrem støjpåvirkning (brag, kanonslag). Men også spændinger i kæbeleddet (som oftest fra hårdt sammenbid i søvnen), spændinger i nakken, stresspåvirkning, feber, beskadigelse af trommehinden og forskellige typer af medicin, kan spille ind på hyletonens styrke og frekvens.

Hvilken type tinnitus-patient er du?

Der findes 3 typer af tinnitus-patienter, de to nedenstående grupper, og derudover en tredje patienter hvor deres tinnitus både er et udslag af belastning af hørelsen og af helt andre årsager:

Gruppe 1 – Tinnitus forårsaget af høreskade
Patienter som har pådraget sig tinnitus som følge af støj. Skaden kan både skyldes langvarige overbelastninger som ved arbejde i et støjfyldt miljø, eller være sket pludseligt som f.eks. ved en rockkoncert eller et kanonslag.

Denne type patienters tinnitus skyldes en egentlig fysisk skade på høresansecellerne i conclea, og de bør vælge vores almindelige tinnituspakke med 10 strålingsbehandlinger direkte i det indre øre.

Gruppe 2 – Tinnitus forårsaget af andre årsager
Patienter som har fået tinnitus af årsager, som ikke direkte relaterer til overbelastning af øret. Der kan være tale om tinnitus, som er opstået efter kraftig stresspåvirkning (fysisk eller psykisk), som er opstået som en reaktion på kæbe og nakkespændinger eller som følge af medicinering.

Hvis din tinnitus således ikke skyldes en overbelastning af hørelsen, men har bund i andre årsager, giver det ikke mening at behandle med stråling 10 gange direkte i øret. Vi vil dog stadig klart anbefale musikterapien Acustic Mask, men sammensætte det med en behandling, som også tager hånd om årsagen til din tinnitus.

Kontakt os for et uforpligtende forslag og tilbud på behandling.

Katalog

Behandlingen

Regeneration af høresanseceller

  1. 10 stk. behandlinger med bestråling bag øret med Medlouxx QIT Transcranial Phototherapy 830 nm. QIT effekten får photonerne til at gennemtrænge kraniet og stråling med 830 nanometer giver et boost af energi til høresansecellernes kraftværker, mitochondrierne. Hermed øges chancerne for heling af de beskadigede høresanseceller.
  2. 10 stk. laserbehandlinger rettet mod det indre øre, med special-hovedtelefoner med indbyggede laserdioder. Laserbehandlingen stimulerer til regeneration af høresanseceller, dæmper inflammation og øger blodcirkulationen.

Reprogrammering af hjernens kompensation for ødelagte høresanseceller med musikterapi ”Acustic Mask”

  • Vi finder patientens specifikke hyletone med vores sound generator program. Herefter låner patienten en iPod med musik, hvor denne tone er fjernet fra musikken.
  • Bør høres 15-20 min. hver dag.

Det er af afgørende betydning, at patienten også lytter til musikken derhjemme. Et tysk studie har bevist, at en stor del af patienterne, som lyttede hver dag til den computermanipulerede musik, fik en signifikant forbedring sammenlignet med patienter, som lyttede til placebo-musik (altså ganske almindelig musik). Da det er træning af hjernen, er det vigtigt, at man lytter koncentreret til musikken, som om man sad i en koncertsal. Jo bedre vil resultatet blive.

Efter et stykke tid vil patientens hyletone både falde i frekvens (tone) og i styrke (volume). For at opnå yderligere forbedring finder vi den nye lavere hyletone, og sender på ny patienten hjem med et nyt musikstykke, hvor den nye frekvens er manipuleret ud af musikken. Denne proces kan tage fra 3 måneder og op til et år. Jo lavere frekvens og jo lavere styrke desto bedre livskvalitet vil tinnitus-patienten føle.

Billedet til venstre:
Illustrationen viser et
eksempel på 56-årig
tinnitus patient.
Læg mærke til hvordan
både hyletonens frekvens
og lydstyrke falder over tid.

Det tyske studie, som teknikken er baseret på, var et dobbelt-blinde-forsøg godkendt af den etiske kommission på universitetet i Muenster, Tyskland.

Studiet omfattede 3 grupper af patienter, som blev fulgt igennem 12 måneder:

  • Gruppe 1: Lyttede til den manipulerede musik hver dag.
  • Gruppe 2: Lyttede til almindelig musik hver dag.
  • Gruppe 3: Lyttede ikke til noget, men blev blot observeret.

Studiet viste signifikant forbedring for gruppe 1 i sammenligning med de 2 andre grupper. Forsøget er publiceret i det amerikanske PNAS, Proceeding of the National Academy of Science.

Behandlingspakker – Priser

Premiumpakke

– 10 behandlinger med laserterapi & infrarød stråling.
– Alle nødvendige frekvensmålinger igennem 12 mdr. Inkl. medfølgende udlevering af usb-stik med Acustic Mask musikterapi.
Pris i alt:……………………………………. kr. 8.950,-

Behandlingsophold

Hvis kørsel frem og tilbage hver dag bliver for uoverkommeligt, anbefaler vi et behandlingsophold. I kan vælge imellem overnatning i vores patienthotel, eller frit benytte jer af andre tilbud. Nyd et retreat væk fra hverdagen i dejlige omgivelser, vi er gerne behjælpelige med turforslag, så du får den bedste kombination af afslapning og oplevelser.

– 10 behandlinger med laserterapi og infrarød stråling, fordelt på 2 ugers intensiv behandling, med 2-3 ugers pause imellem de to behandlingsuger.
– Alle nødvendige frekvensmålinger igennem 12 mdr. Inkl. medfølgende udlevering af usb-stik med Acustic Mask musikterapi.
Pris i eksl. overnatning………………………………. kr. 8.950,-

Se vores tilbud omkring værelser her på hjemmesiden. I tilfælde af at vores værelser er bookede, er vi gerne behjælpelige med at finde alternative muligheder.

Acustic Mask, musikterapi-pakke

– Indledende konsultation hvor vi finder frekvensen på din tinnitus.
– Alle nødvendige frekvensmålinger igennem 12 mdr. Inkl. medfølgende udlevering af usb-stik med Acustic Mask musikterapi.
Pris i alt:……………………………………. kr. 2.950,-

Udstyrsleje

Vi udleverer som standard Acustic Mask musikterapi på usb-stik. Hvis kunden ikke selv ønsker at lægge over på egen telefon/computer/iPod eller iPad, udlejer vi et sæt bestående af iPod Touch samt et par nye B&W høretelefoner, hvor musikken er overført, og den er klar til brug.
Pris pr. påbegyndt måned:……………. kr. 200,-

Kliniske studier om tinnitus

Referencer

Mange interesserede har efterlyst danske resultater med den nye tinnitus-behandling. Og nu har de 3 første tinnitus-patienter afsluttet deres forløb:

71-årig mand med slem tinnitus siden 2003
Efter at have arbejdet i et støjfyldt miljø i mange år, modtog han 15 behandlinger over ca. 4 måneder. Hans tinnitus-frekvens er i perioden faldet fra 1467 hz til 564 hz, og tonen er ydermere faldet i lydstyrke.

Når han vågner om morgenen er den helt væk, hvilket han aldrig havde oplevet tidligere. Her plagede tonen ham alle døgnets 24 timer, og han beskrev dengang lyden i hans hoved som hvinende bremser fra et tog på vej til standsning. Tonen kommer dog langsomt tilbage i løbet af formiddagen. Om den helt kan forsvinde er svært at sige, for lytningen til Acustic Mask skal fortsætte 9 måneder mere.

51-årig mand med tinnitus siden han var helt ung
Han arbejdede med trykluftsværktøj i mange år, og har nu modtaget 15 behandlinger over knap 4 måneder. Hans hyletone er ikke væk, men frekvensen er faldet fra 10.560 hz til imellem 3755 hz og 3960 hz, altså et fald i frekvens til godt en trediedel i forhold til udgangspunktet i august.

50-årig kvinde
Hun modtog langdistancepakken, som består af 2 uger med behandling hver dag. Allerede efter første uge mærkede hun en bedring. Herefter tog hun hjem og vendte tilbage 10 dage efter for at modtage de sidste 5 behandlinger. Efter dette foretog vi en ny frekvensmåling. Efter 10 behandlinger fordelt på 3 uger (2 ugers behandling og 1 uges pause) faldt frekvensen på hyletonen fra imellem 4700 og 5100 hz til kun 2816 hz.

Resultaterne lyver ikke

Ingen af de tre patienter har oplevet at hyletonen fuldstændigt forsvandt, men resultaterne i fald af hyletonens frekvens er mærkbare og målbare. Når en hyletone går fra en høj frekvens til en lavere, opleves det som en lettelse for patienten, da de høje toner er mere belastende og “skærende” end de lave. Et fald på blot 10% kan opleves som en lettelse.

Vi håber, at de tre patienter vil opleve yderligere forbedring over de næste mange måneder, hvor de fortsat skal lytte til Acustic Mask hver dag.

For yderligere referencer, se vores facebookside “AkupunkturHuset”.