Lysbehandling af øjenlidelser

Vi startede med at behandle 20 AMD patienter, som Medlouxx-behand- lingen ikke havde hjulpet på, eller som kun havde haft et mindre godt resultat af Medlouxx-behandlingen. Ideen var at se, om det gjorde en forskel på denne gruppe af patienter, at få den samme lysbehandling, men i stedet givet i frekvenser. De 20 patienter fik alle 5 behandlinger over 5 sammenhængende dage.

Til trods for at gruppen generelt var præget af patienter med fremskre- den AMD og kraftigt synstab, og at de tidligere altså havde reageret min- dre godt på infrarød behandling, oplevede hovedparten af patienterne forbedringer af synsevnen. Især langsynet blev tilsyneladende forbed- ret, så flere patienter nu så træer, biler eller hustage, når de kiggede ud af vinduet, hvilket de ikke kunne se før behandlingen.

Vi har desuden siden sommeren 2018 kombineret de gavnlige effekter af infrarød stråling med en anden ny opdagelse.
I 2016 blev der offentliggjort et laboratorieforsøg fra Massachusetts i USA, der viser, at hurtige lysglimt i en bestemte frekvens kan reducere nogle af de affaldstoffer, som ophobes i hjernecellerne ved alzheimers sygdom. De såkaldte “plaques” og “tangles”.

40 hz i behandlingen af AMD

40 hz (40 blink i sekundet) med LED-lys direkte i øjet reaktiverede im- munforsvaret og startede de vigtige gammabølger som alzheimers- patienter mangler. Herudover reducerede det blinkende lys nogle af de affaldstoffer, der ophobes i hjernecellerne ved alzheimers sygdom – de såkaldte “plaques” og “tangles”.

Alzheimers sygdommen er den hyppigste årsag til demens og ram- mer antageligt 4,6 millioner mennesker årligt på verdensplan. Syg- dommen nedbryder personligheden, hukommelsen og patientens intellektuelle evner, men er også en kollosal belastning for de pårøre- rende, som presses ud i udmattende plejeforløb. Frekvensbehandlin- gen med 40 hz anvendes i dag i USA både med lys og lydbølger og der er gode chancer for at denne behandling vil kunne hjælpe nogle af de mange demente til bedre hukommelse og øget livskvalitet.

Indtil nu har man kun forsøgt infrarød behandling af AMD med en kon- tinuerlig bølge af lys, men da photoreceptorcellerne i nethinden til forveksling ligner hjerneceller, er der gode chancer for at erfaringerne med frekvensbehandling af hjerneceller også vil kunne overføres på photoreceptorcellerne i nethinden og dermed forbedre effekten af in- frarød behandling af AMD-patienterne. I efteråret 2017 påbegyndte vi derfor udviklingsarbejdet med et nyt apparat til frekvensbehandling med infrarødt lys, og i sommeren 2018 stod den første prototype klar.

Siden har mere end 90% af vores patienter valgt 40 hz behandlingen med de hurtige blink i stedet for den tidligere Medlouxx-behandling med kontinuerlig lysstråle. Omkring en fjerdedel af patienterne mener, at den nye frekvensbe- handling hjælper dem bedre end den tidligere behandling og mindre end 5% mener det modsatte. Det er sjældent at patienterne mærker forbedring af synsevnen blot efter én enkelt behandling, men med den nye frekvensbehandling oplever vi oftere end før, at patienterne selv tilbagemelder, at de ser bedre og klarere umiddelbart efter behandlingen med de 40 hz.