Patient Sikkerhed

AkupunkturHuset er medlem af brancheorganisationen Danske Akupunktører, hvor Akupunktør Thomas Borgå er medlem af bestyrelsen.

Thomas Borgå er RAB registreret akupunktør.

Titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) må kun anvendes af behandlere, der er medlem af brancheorganisationer, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlige organisationer.

Medlemmerne af ordningen skal overholde en række specifikke krav til uddannelse, efteruddannelse, førstehjælp samt god etik i omgangen med patienterne og i den daglige drift af klinikken.

Patienterne har mulighed for at klage over behandlingen til brancheorganisationen, hvor et etisk-juridisk nævn herefter vil behandle klagen.

Behandleren har derudover tegnet en patient-ansvarsforsikring, der kan dække i tilfælde af fejlbehandling.

Vi bruger selvfølgelig KUN sterile engangsnåle i klinikken.