Tænk ikke positivt!

Silent killer messages. Undertrykte følelser skader vores udstråling, og bliver i den grad opfattet af andre mennesker – bevidst eller ubevidst. Hvorfor er det altid de samme børn som bliver mobbet, tit er det de samme kvinder der igen og igen får tæsk af deres mænd, og ofte bliver den samme person valgt fra af andre mennesker – i jobsamtaler i parforhold, i sociale sammenhænge, og måske når chefen skal dele fyresedler ud. De mennesker har det til fælles at bære på såkaldte negative ”silent killer messages”.

Silent killer messages er et budskab der billedligt talt står printet i panden af dem der siger: ”Jeg er intet værd”, ”Jeg er forsvarsløs og ulykkelig” eller ”Jeg er i dyb ubalance med mig selv”. Ville du ansætte en person, der allerede når hun er trådt ind ad døren signalerer med al tydelighed: ”Jeg er værdiløs”? Disse ubevidste budskaber som vi sender til omverdenen bliver opfattet af andre mennesker (bevidst eller ubevidst) og kommer til at skabe vores virkelighed. Og de fastholder og forstærker et ofte negativt og forkvaklet selvbillede. Følelsesmæssige chok, både fra barndommen og voksenlivet kan også være med til at give os et forvrænget selvbillede som kan føre til dette fænomen.

Men ikke kun voldsramte kvinder og langtidsledige har skrevet silent killer messages i panden. Det har vi alle. Vores udstråling (karma om man vil), kropssprog, stemmeføring og udtrykket i vores øjne fortæller langt mere om os end blot det vi siger.

Tænk ikke positivt!

Alt det som vi ikke siger tynger os. Vi gemmer det i vores krop, vores sind og vores lever. Ofte hører vi at vi skal tænke positivt, vi skal fokusere på det positive og lade det negative træde i baggrunden. Selvfølgelig skal man ikke støtte folk i at brokke og beklage sig for et godt ord, men alt denne tvungne positivitet risikere i stedet for at undertrykke det negative, og på den måde få det til at hobe sig op. Den undertrykte vrede eller tristhed vil uundgåeligt komme til udtryk på andre måder. Vores krop vil lide under det, og hele vores udstråling og kommunikation vil blive påvirket af det.

Leveren og følelser

”Tal frit fra leveren” siger et gammelt ordsprog. Følelsesmæssig indesluttethed ophober sig i leveren og svækker organets energi. De fysiske symptomer er mangel på energi, hovedpine/migræne, muskelspændinger, menstruationssmerter, oppustethed eller forstoppelse, svimmelhed og synsforstyrrelser og forskellige former for svækkelse af synet. Leverpatienten har oftest svært ved at nedbryde syre og alkohol (rødvin kan derfor frembringe hovedpine eller voldsomme tømmermænd). De psykiske symptomer er først og fremmest depression, men også stress og vrede. Når leveren fungerer som den skal er man energisk, kreativ og forandringsvillig.

22/11 øvelsen

Denne selvhjælpsøvelse har til formål at tømme sindet for tanker og følelser. Uden dyr terapi eller en stakkels ven der skal ligge ører til det hele. Vi skal ikke fokusere positivt, men i stedet skabe en positiv sætning, som er en løgn.

Hvis mit problem er vrede, kan sætningen være:
”Jeg er i fred med mig selv og med verden”.

Hvis min udfordring er svigt kan sætningen være:
”Jeg får al den hjælp, støtte og forståelse som jeg har brug for, af de mennesker som står mig nær”.

Hvis jeg kæmper med angst, kan sætningen være:
”Jeg er fuldstændig tryg både ved mig selv og ved andre mennesker”.

Hvis jeg har bekymringer omkring penge, kan sætningen være:
”Jeg er rig og penge flyder til mig i en ubegrænset strøm”.

Hvis du føler dig stresset og udbrændt:
”Jeg har overblik og kræfter til alt det jeg som jeg vil”.

Hvis du er utilfreds med din krop:
”Jeg elsker og respekterer min krop lige som den er”.

Hvis du er trist eller ked af det:
”Jeg er fuld af livsglæde”

Hvis du føler afmagt:
”Jeg har overskud og overblik til alt hvad jeg ønsker, mine kræfter er fuldt ud tilstrækkelige.”

Hvis du har problemer med dit selvværd:
”Jeg er elsket og værdsat som mit sande jeg”

Hvis du lider af jalousi:
”Jeg er ren kærlighed og tillid, og jeg kan give slip og sætte fri hvis det er det rigtige at gøre.”

Lider du af ensomhed:
”Andre mennesker forstår mig, ser mig, og vælger mig til”

Er du bekymret over hvordan dine børn klarer sig:
”Jeg har tillid til at mine børn er stærke og klarer sig godt i livet, også uden min hjælp”.

Den positive sætning som du skal finde skal således være en løgn ud fra din nuværende situation, men også det mål som du ønsker at nå. Denne sætning skriver du ned. Dernæst tager du en blok papir, en notesbog eller lignende. Så skiver du alt hvad der kommer til dig. Som oftest vil det være alle mulige frustrationer, vrede, tristhed, jalousi og andre grimme ting. Den positive løgnagtige sætning har provokeret det frem! Dette forsætter du med indtil du er tom. Det kan tage 10 minutter og det kan tage en halv time eller mere. Når der ikke kommer flere tanker og følelser til dig skriver du ”ingen tanker, ingen følelser”, og derefter smider du papirerne væk. Brænd dem eller smid dem så langt væk at du ved ingen kan finde dem, inklusive dig selv. Du skal ikke lære noget af det du har skrevet. Det skal ikke læses igen eller tolkes på, det skal bare ud.

Denne proces skal du gentage hver morgen og hver aften i 11 dage. Denne proces vil tømme dig for negativ energi, styrke din kreativitet og slippe dig fri fra gamle tankemønstre og følelser som kan have hæmmet dig i at udfolde dig som dit sande jeg.